Josef Maršál - graphic art, painting
Gallery - Category: Dry point  
  Home
  Pražské obrázky - Prague pictures
  Americké obrázky - American pictures
  Newyorské ulice - New York streets
  Veduty
  Akty - Acts
  Kresby ze skicáku - drawings from sketchbook
  jm-art gallery - contact
Publikovat jednotlivá díla je možno pouze se souhlasem autora těchto stránek Publish individual works are possible only with the consent of the author's ____________________________________________ ©jm-art.page.tl
Home

 

   
Josef Maršál (1951-2003) se narodil v Praze, studoval krátce na Střední odborné škole výtvarné v Praze /Hollarovo náměstí/, dále pak soukromě. Roku 1981 odešel do Iálie /Řím, Benátky/, kde se věnoval soukromému studiu výtvarného umění, navštěvoval galerie a vzdělával se v kresbě a  malbě. Zde vznikla celá řada zajímavých portrétních a figurálních studií inspirovaných italským životem a ovlivněných též osobním studiem italských mistrů. Z Itálie později odejel do Spojených států amerických - nejprve do New Yorku a později na Floridu do Coconut Grove, kde se dále věnoval hlavně malbě, kresbě a volné grafice. V New Yorku vytvořil řadu obrazù, grafických děl a drobných studií. Jeho práce inspirované životem americké ulice jej přivedly i k drobným zakázkám - vytvořil některé novinové ilustrace a podařilo se mu získat zakázku na menší sadu vánočních pohlednic.  V New Yorku uskutečnil též svou první životní výstavu společně s mladými americkými výtvarníky. Z Ameriky napsal celou řadu dopisů, ve kterých líčí zážitky ze všedního amerického života, rozepisuje se o životě a lidech, které potkával. Popisuje také zajímavé výjevy z newyorských pláží a dalších míst tohoto zajímavého města. V New Yorku se též potkal se svým krajanem  fotografem Jakubem Krčilem který v té době sbíral materiál pro svoji knihu o české umělecké komunite v New Yorku. Roku 1990 se vrátil zpět do rodné Prahy, kde se mu podařilo zařídit si menší ateliér ve Všehrdově ulici.  Zde potkával mnoho pražských lidských typů. Ulice a její život byla jeho uměleckou inspirací. Zachycoval si ji a doma ze svých náčrtků vytvářel série drobných portrétů. Jeho drobné grafické práce, především suché jehly se dají charakterizovat sklonem k drobné karikatuře. Malířské dílo vyniká zase typickou barevností a rukopisem.

 Výstavy: 

 • 1987 - Jaro v New Yorku (Hudson Guild Art Gallery, New York, USA
 • 1988 - Josef Maršál : malba, kresba (Key West - Palm Beach,USA)
 • 2002 -  Umělci povodním (Praha)
 • 2008 - Josef Maršál - malba, kresba (Saatchi gallery online, London)

 Publikace:

 • Jakub Krčil: Sebráno v New Yorku  (New York,  Československé nezávislé centrum, 1987)
 •  Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950... (Ostrava, Art center Chagall,1998)
Josef Maršál (1951-2003) born in Prague and studied short at the Secondary college of Art of Prague /Hollar Place/, next  he studied private. In 1981  go in Italy / Roma, Venice/, where he private  studied the old and contemporary italian visual art.  Here  he maked many portrait studies from the italian life and people. From Italy he went to USA, first to New York and later to Coconut Grove, where he maked portrait and figure drawings, free graphics, dry-point, watercolour and oil paintings. In 1990 go back to Czech republic to Prague, where he maked the free graphic for example dry point. His works is inspiration from the living of american streets. In America also ilustrated  the Christmas cards. In New York make also then a street performer and arranged there his first art exhibition along the young american artists. From America he writed many letters, where  he narrate about american live and about typical street pedestrians.  He drew a in New York seasides and in other places of this interesting city. In New York he encountered the czech photograph Bob Krčil, which in that time began writed his first book about the czech art community in  New York. In 1990 he went back to Prague, where he created a free graphic, for example dry point. His graphic artwork is charakteristic with a typical caricaturing and his paint with typical gaiety

Exhibitions: 

 • 1987 - Spring in New York (Hudson Guild Art Gallery, New York, USA
 • 1988 - Josef Maršál : oil painting, drawing (Key West - Palm Beach,USA)
 • 2002 -  Artists for floods (Prague)
 • 2008 - Josef Maršál - drawing, graphic (Saatchi gallery, London)

 Publications:

 • Jakub Krčil: Collected in  New York  (New York,  Czechoslovak Independent Centre, 1987)
 •  A dictionary of czech and slovak artists 1950... (Ostrava, Art center Chagall,1998)
 
Printmaking technique: Dry point  
  Tato technika má nejblíže k rytině. Na rozdíl od ní se ale neprovádí rydlem, ale ostrou jehlou, někdy též pilníčkem. Na rozdíl od leptu se jehlou nekreslí, ale přímo ryje. Rytí jehlou se musí provádět kolmo na destičku. Jehla zvedá po obou stranách čar lehce kov - vzniká tak zvaný grádek. Na rozdíl od jiných technik se neodstraňuje. Grádek se ovšem velmi rychle opotřebuje. Deska je i po opotřebování grádku schopna tisku, ale lze říci, ze deska zpracovaná běžným způsobem snese asi 40-50 opravdu kvalitních tisků, pak již kvalita tisku rychle upadá.

Jako všechny moderní techniky, dá se i suchá jehla kombinovat s jinou technikou. V moderní grafice se používá kombinace suché jehly s barevnou akvatinou.

Drypoint is a printmaking technique of the intaglio family, in which an image is incised into a plate (or "matrix") with a hard-pointed "needle" of sharp metal or diamond point. Traditionally the plate was copper, but now acetate, zinc, or plexiglas are also commonly used. Like etching, drypoint is easier for an artist trained in drawing to master than engraving, as the technique of using the needle is closer to using a pencil than the engraver's burin

/from Wikipedia/
 
Advertisement  
   
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=